Hoofdpagina

Uit Energie Kennisopslag
Ga naar: navigatie, zoeken

Energie Kennisopslag

Deze wiki is samengesteld in de hoop iets minder vaak dezelfde punten te hoeven optekenen over de energie transitie. Het tracht de kenmerken van het gewenste toekomstige energiesysteem binnen de context van de verwachte toekomst te plaatsen. De twee kenmerken die als primair belang aangemerkt worden zolang opwarming van de aarde niet onder controle is.

  1. Uitstootvermindering
  2. Betaalbaarheid


Hierin worden de Doelstellingen van Parijs als tussenstap beschouwd, niet als eindpunt. Er wordt vanuitgegaan dat het einddoel insignificante uitstoot is. Er wordt dus steeds ingegaan op wat een bepaalde maatregel bijdraagt aan de uitstootvermindering.

Als het uitstootdoel gerealiseerd is, worden overwegingen in de zin van Ruimtelijke Ordening van groter belang dan in de fase waarin de uitstoot nog niet geminimaliseerd is. Aangezien de levensduur van de meeste Duurzame Opweksystemen in de orde van 15 tot 20 jaar ligt, is een keuze om de omgeving vol te zetten met deze systemen niet noodzakelijkerwijs een permanente wijziging. De maatschappij blijft de optie houden om in een later stadium anders in te richten.

Deze site focust op de situatie in Nederland, al is de context binnen Europa en de wereld soms ook van belang, zeker voor zoiets als betaalbare waterstofproduktie. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de Regio Leiden omdat sommige auteurs hier nauwere betrokkenheid bij hebben.

Er wordt zoveel mogelijk verwezen naar Bronnen en (voorbeeld) Berekeningen.


Ik wil graag eenieder aanmoedigen alle onderbouwingen zo kritisch mogelijk te toetsen.


Quick Links

oudevoorpagina

contact: exchange.this.text.for.the.letters.e.and.k.to.avoid.my.spam.filter@13e.eu